Fellessons Inwood

Att vara unik är faktiskt standard hos oss

Det finns miljöer och rum som ställer högre krav på design och inredning än andra. Rätt känsla ska förmedlas, höga krav på funktionalitet ska uppfyllas och inredningen ska hålla över tid. Då krävs inte bara en unik design utan även material och hantverkskunnande av högsta kvalitet.

I nära samarbete med designers – våra egna eller kundens – skapar vi miljöer som fyller alla högt ställda krav på design och funktion.

Vi skapar offentliga och kommersiella miljöer där inredning är en vital del av besökarens upplevelse. Miljön ska vara funktionell samtidigt som den ska hålla över tid.

Med vår yrkesskicklighet och kreativitet skapar vi den miljö du vill ha och som din omgivning uppskattar.

Vi har jobbat med design och trä i tre generationer.

Skräddarsydda designlösningar

I nära samarbete med designers – våra egna eller kundens – skapar vi framtidens miljöer. Vi skapar miljöer där människor kan vistas och trivas. Miljöer där man träffas för att läsa, fatta beslut, leka. Ställen där man köper sina favorittröjor, väntar på bussen eller tar en kopp kaffe. Miljöer man återkommer till, miljöer där man trivs och inspireras.

Vår kompetens

För oss är det viktigt att våra inredningar lever upp till era förväntningar. Det är alltid vårt mål och vi nöjer oss inte förrän vi nått det.

Därför har vi sett till att utrusta oss med en modern maskinpark och stora lokaler. Men det viktigaste för oss är ändå vår personal och den yrkesskicklighet, erfarenhet och kreativitet vi faktiskt besitter. Det är denna du får ta del av när du väljer oss som leverantör av din inredning.

Oavsett vad du vill att vi ska tillverka åt dig ställer vi allt vi har till ditt förfogande.

Vi har bara en planet - låt oss vara rädda om den

I vår miljöpolicy har Fellessons fastslagit att vi genom hög servicegrad och kompetens inom våra verksamhetsområden ska eftersträva resurseffektivitet både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan och vi har som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar. Vi ser till att utveckla och tillhandahålla tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön. Vi arbetar dessutom aktivt för att minska energi- och materialåtgången vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.

Lär mer om vår miljöarbete

Välkommen till InWood

Hos oss får du

SMÅLÄNDSK PRECISION, INTERNATIONELL FINISH

Kontakta oss