För oss är omtanke om miljön en självklarhet

Fellessons Timber

Chain-of-Custody-certifierade
mot FSC®-standarden

FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Produkter märkta med FSC´s logotyp bekräftar att produkterna kommer ifrån ett ansvarsfullt skogsbruk eller andra kontrollerade källor.

Vi verkar för återbruk och återvinning

Miljöpolicy

I vår miljöpolicy har Fellessons fastslagit att vi genom hög servicegrad och kompetens inom våra verksamhetsområden ska eftersträva resurseffektivitet både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan och vi har som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar. Vi ser till att utveckla och tillhandahålla tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön. Vi arbetar dessutom aktivt för att minska energi- och materialåtgången vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.

Chain-of-Custody- certifierade mot FSC-standarden

FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Produkter märkta med FSC´s logotyp bekräftar att produkterna kommer ifrån ett ansvarsfullt skogsbruk eller andra kontrollerade källor.

TimberProducts är stolta över att vara certifierade enligt FSC-standarden. Det betyder att de råvaror vi använder i vår produktion är schysst producerat och kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Det är viktigt för oss!

Se vårt FSC Certifikat

Vi tar hand om allt

I vår miljöpolicy har vi fastställt att vi ska verka för återbruk och återvinning. Därför är det en självklarhet att ta hand om allt spån som uppstår i vår produktion. Det kan av många ses som spill eller en sämre biprodukt men av allt detta spån producerar vi ca 8000 ton briketter som går till värmeverk och sedan vidare till uppvärmning av bostäder. Det tycker vi känns bättre än att låta det gå till spillo.