Vi använder endast förstklassigt svenskt virke

Fellessons Timber

Produktion & kapacitet

I våra hyvellinjer han vi producera produkter för både inomhus- och utomhusbruk. Vi producerar paneler av olika slag, lister och mycket mer i våra fyra produktionslinjer. För oss är det inget problem att anpassa produkterna enligt önskemål.

Bra produkter till stor kapacitet

Sortering och kvalitetskontroll

Alla sågade trävaror som kommer till oss på Fellessons genomgår noggranna kvalitetskontroller av fuktkvot, kvalitet och måttriktighet. Detta sker ofta efter kundens kravspecifikation. Under tillverkningen sker sedan vidare kontroller av måttriktighet och kvalitet löpande enligt tydligt definierade specifikationer.

Vissa trävaror anpassas efter användningsområden, t.ex. för industritillverkning och olika byggändamål. För att kunna hålla så hög kvalitet på råvarorna som möjligt samarbetar vi med ledande svenska sågverk. Vårt mål är optimal kvalitet för varje användningsområde.

Logistik & leverans

Leverans

Vår produktionsanläggning har kapacitet för ca 55 000 m3 och är belägen strategiskt i centrala delen av södra Sverige. Härifrån öppnar sig ett brett och flexibelt distributionsnät. När varorna är packade lastas de på trailer. För att göra transporterna så gynnsamma som möjligt ser vi alltid till att fylla alla trailers som lämnar oss. Varorna levereras ofta till kundens centrallager och därifrån fördelar kunden ut varorna till sina egna anläggningar. Vi har ett brett nät av samarbetspartners runt om i Europa vilket gör våra transporter både kostnadseffektiva och pålitliga.

Lagerhållning

Till flera av våra kunder producerar vi större volymer som vi sedan lagerhåller för avrop av kunden. Varorna lagerhålls i väl skyddad miljö och står alltid redo att lastas ut när ni behöver leverans. Just in time är vårt måtto och vi ser alltid till att leverera enligt era önskemål och på utsatt datum.

Produktionen

Sågning

Fyra av våra fem bandsågar är integrerade i hyvellinjerna. Vi förfogar över fyra dubbla bandsågar av typen Waco och en AKE Millmaster med en sågkapacitet på 150m/min (100 mm högt virke). Sågarna är PLC-styrda och håller mycket hög måttnoggrannhet. Vilket är en förutsättning för ett bra hyvlingsresultat.

Hyvling

Vår hyvlingskapacitet är hög, och samtliga hyvlar är utrustade med precisionsspindlar, vissa är också varvtalsreglerade. Vi producerar för närvarande ca 1000 m3 hyvlade och förpackade produkter varje vecka.

Verktygsslipning

Alla hyvelverktyg slipas i vårt eget sliperi. Här sker slipning av fräsar och kutterblock med en måttolerans av tretusendels millimeter, vilket är en förutsättning för hög finish och kvalitet på våra slutprodukter. Täta kvalitetskontroller i produktionen styr det dagliga behovet av verktygsslipning.

Kapning

Vår anläggning för paketkapning är datastyrd, vilket medger stor flexibilitet, mycket hög kapacitet och stor måttnoggrannhet.

Prismärkning och etikettering

Vi kan prismärka med EAN-kodsetiketter direkt i hyvellinjen. Vi är öppna för alla typer av kundspecifika produktmärkningar, från enkla streckkodsetiketter till färgetiketter eller inlägg med instruktioner i mm. Dessutom kan vi före en folierad bunt med etiketter på fixmått från underkant.

Private brand