Kontakta oss

Besök huvudkontoret

Fellessons Byggnadsvaror

Smedjegatan 9

352 46 Växjö

Kontakta oss via:

Post: Box 3003, 350 33 Växjö

Telefon: 0470-70 98 00

Mail: info@fellessons.se

Visselblåsarpolicy

Fellessons Byggnadsvaror AB strävar efter att ha välmående medarbetare, hög affärsetik och välfungerande organisation. Vi vill att den som misstänker att det förekommer allvarliga missförhållanden, oegentligheter eller överträdelser som strider mot företagets värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska kunna komma till tals utan rädsla eller oro för repressalier. Därför har vi upprättat en funktion med en extern part som tar emot din anmälan och du kan lämna den anonymt om du så önskar.

Genom att visselblåsa väcker du ledningens eller utomståendes uppmärksamhet om att något oegentligt sker eller har skett.


Vill du visselblåsa?
Använd länken här: Visselblåsare

I vår Visselblåsarpolicy hittar du information och riktlinjer för din visselblåsning, läs den gärna innan du visselblåser. Du hittar den här.

Anders Fellesson

VD

0470-70 98 71

anders.fellesson@fellessons.se

Krister Fälton

Affärschef / vVD

0470-70 98 72

krister.falton@fellessons.se

Petra Rosengren

Ekonomi

0470-70 98 81

petra.rosengren@fellessons.se

Gunilla Nilsson

IT / Administration

0470-70 98 74

gunilla.nilsson@fellessons.se

Annika Johansson

Ekonomi / Miljösamordnare / Administration

0470-70 98 01

annika.johansson@fellessons.se

Åsa Wiberg Heinonen

Administration

0470-70 98 79

asa.wibergheinonen@fellessons.se

Stephanie Ellfors

Marknadskoordinator

0470-70 98 65

stephanie.ellfors@fellessons.se

Anna Fellesson

Verksamhetsutveckling

0470-70 98 75

anna.fellesson@fellessons.se