Den målande industrins samarbetspartner

Fellessons Industrifärg

Din kompletta partner

Som en av fyra enheter i Fellessons är Industrifärg en stark och stabil aktör på marknaden. Sedan starten på 1970-talet och har vi försett industrin i sydöstra Sverige med färg och lim!

Vi är din kompletta partner inom ytbehandling och limning för industrin. Vårt lager i Växjö är helt och hållet kundstyrt och härifrån utgår våra turbilar dagligen med leveranser till våra kunder i sydöstra Sverige.

Vi har försett industrin med färg och lim sedan starten på 1970-talet

Skräddarsydd ytbehandling för trä och metall

I vår anläggning i Växjö bryter vi kulörer, justerar glanser och tillsätter strukturer efter önskemål. Ge oss en kulörbeteckning från en färgkarta eller ett färgprov så fixar vi resten, oavsett om det gäller våtfärg, lack, bets eller pulverfärg.

Läs mer om våra tjänster

Starka leverantörer

Vi samarbetar med flera ledande leverantörer av industrifärg där Akzo Nobel är huvudleverantören. Genom våra leverantörer har vi tillgång till den senaste forskningen, de nya metoderna och håller jämna steg med utvecklingen. Vi värdesätter kompetens och ser alltid till att hålla oss utbildade och uppdaterade på det senaste inom ytbehandling för både trä och metall.

Läs mer om våra produkter

Miljöpolicy

I vår miljöpolicy har Fellessons fastslagit att vi genom hög servicegrad och kompetens inom våra verksamhetsområden ska eftersträva resurseffektivitet både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan och vi har som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar. Vi ser till att utveckla och tillhandahålla tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön. Vi arbetar dessutom aktivt för att minska energi- och materialåtgången vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.

Läs mer om vårt miljöarbete