Att bidra till ett mer hållbart samhälle är en självklarhet

Vårt ansvar

På Fellessons är vi måna om vår omvärld. Vi tycker det är viktigt att bidra till ett mer hållbart samhälle, därför ser till att föregå med gott exempel.

Vi har bara en planet och på Fellessons gör vi vad vi kan för att ta hand om den. Därför har vi med åren sett till att hela koncernen med sina samtliga enheter blivit ISO-certifierade. TimberProducts innehar dessutom FSC-certifikat, något vi är väldigt stolta över och arbetar aktivt med.

Vi har bara en planet – låt oss vara rädda om den.

Vi tar vårt ansvar

I vår miljöpolicy har Fellessons fastslagit att vi genom hög servicegrad och kompetens inom våra verksamhetsområden ska eftersträva resurseffektivitet både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan och vi har som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar. Vi ser till att utveckla och tillhandahålla tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön. Vi arbetar dessutom aktivt för att minska energi- och materialåtgången vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.

ISO14001

Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO14001. Certifieringen innebär att alla funktioner inom företaget arbetar för att minska miljöpåverkan. Genom vårt positiva miljösyn vill vi ta vårt ansvar på miljön, både för oss idag och för kommande generationer. Samtidigt vill vi uppfylla våra kunders förväntningar på ett kvalitetsföretag.

Våra övergripande miljömål

Utifrån vår miljöpolicy har vi på Fellessons satt upp följande miljömål som vi arbetar med i alla våra verksamheter. Miljömålen utgår ifrån de områden där våra verksamheter har störst miljöpåverkan och syftar även till att främja innovation och nytänkande i vårt miljöarbete.

  1. Tillhandahålla miljöanpassade produkter.
  2. Effektivisera energiförbrukning och transporter.
  3. Minskad materialåtgång genom återanvändning och återvinning.
  4. Minskad mängd och säker hantering av vårt avfall.
  5. Minimera risken för brand.
  6. Öka kundernas kunskap om hållbart byggande.