Med över 100 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om

Tre generationer trähandlare

Startskottet gick 1910 då Fritiof Fellesson köpte Johan Sjögrens Trävaruaffär, då beläget på bangårdsområdet i Växjö. I och med detta var AB Fritiof Fellesson etablerat. Därefter fortsatte resan i takt med att marknad och omvärld förändrades. Fritiofs son Stig Fellesson tog så småningom över roddet för att år 1984 lämna vidare till sin son Anders Fellesson. Därmed kan vi notera att Fellessons med sina 100+ år stannat inom familjen och drivs idag av tredje generationen Fellesson.

Idag är Fellessons mycket mer än trävaruaffär på bangårdsområdet i Växjö. Idag är Fellessons en företagsgrupp bestående av fyra verksamhetsområden och ett dotterbolag.

• Bygghandel • TimberProducts • Industrifärg • InWood Projects •

Vi är en trygg och pålitlig samarbetspartner med stor erfarenhet och stolta traditioner

Idag verkar vi både på den lokala och internationella marknaden

Sedan startskottet 1910 har Fellessons vuxit. Från den lilla trähandlaren på banområdet är Fellessons idag en företagsgrupp innefattande fyra olika verksamhetsområden samt ett dotterbolag – Carlenskogs.

Vi verkar idag i stora rymliga industrilokaler med stor kapacitet. Marknaderna är många och olika, från lokala till internationella. Genomgående för samtliga verksamheter är kvalitén, Fellessons är förknippat med varor av högsta kvalitet. Det är något vi är stolta över och jobbar aktivt för att leva upp till.

I februari 2018 förvärvade Fellessons familjeföretaget Carlenskogs i Vimmerby.

Miljöpolicy

I vår miljöpolicy har Fellessons fastslagit att vi genom hög servicegrad och kompetens inom våra verksamhetsområden ska eftersträva resurseffektivitet både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan och vi har som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar. Vi ser till att utveckla och tillhandahålla tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön. Vi arbetar dessutom aktivt för att minska energi- och materialåtgången vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.

Vi har bara en planet och på Fellessons gör vi vad vi kan för att ta hand om den. Därför har vi med åren sett till att hela koncernen med sina samtliga enheter blivit ISO-certifierade. TimberProducts innehar dessutom FSC-certifikat, något vi är väldigt stolta över och arbetar aktivt med.

Läs mer om vårt miljöarbete

Våra verksamhetsområden

Bygghandel

Enheten som bygger den lokala marknaden

Bygghandeln vänder sig till den lokala marknaden i Växjö med omnejd. Vi erbjuder proffs och den kvalitetsmedvetna konsumenten kvalitetsvaror och en hög servicenivå.

Till Bygghandel

TimberProducts

Vår mest internationella verksamhet

TimberProducts förädlar svenskt kvalitetsvirke för svensk och global marknad. Vi är specialister på konsument-anpassade trävaror för DIY-sektorn främst i Europa.

Till TimberProducts

Industrifärg

En färgstark avdelning

Industrifärg förser hela sydöstra Sveriges industrier med färg för industriellt bruk. Vi marknadsför produkter i ett samarbete med AkzoNobel inom trä. För ytbehandling av övriga material arbetar vi med International, Interpon och Nordic Paint.

Till Industrifärg

InWood Projects

Småländsk precision – internationell finish

InWood tillverkar inredningar för offentlig och kommersiell miljö. I nära samarbete med designers tillverkas inredning som fyller högt ställda krav och som din omgivning uppskattar.

Till InWood Projects