Småländsk precision internationell finish

Skräddarsydda designlösningar för offentlig och kommersiell miljö

Vi skapar offentliga och kommersiella miljöer där inredningen är en vital del av besökarens upplevelse. Med vår yrkesskicklighet och kreativitet skapar vi den miljö du vill ha och som din omgivning uppskattar.

Läs mer

I DEN SMÅLÄNDSKA SKOGEN HÄMTAR VI DET MESTA VI BEHÖVER. INTE BARA DET VACKRA KÄRNVIRKET UTAN OCKSÅ LUGN OCH RO SOM GER UTRYMME FÖR INSPIRATION OCH GODA IDÉER.

InWood - en av fyra verksamhetsområden i Fellessons

Fellessons Byggnadsvaror, en större koncern som inkluderar flera verksamhetsområden: