Fellessons mest internationella verksamhet

Fellessons Timber Products are principally active on the international market,
developing and supplying value added wood products to timber merchants and
DIY retailers. As a result of continuous investment we are able to achieve a high
level of manufacturing efficiency and technical expertise.

Kvalitet i inköpen ger kvalitet i verksamheten!

Trä är ett naturmaterial som kräver stor kunskap om virkeskvalitet och i vilken del av landet man hittar rätt råvara för att optimera ett produktionsresultat. Här är tradition och kontaktnät viktiga framgångsfaktorer. De många kundkontakterna i varierande länder ställer stora krav på kunskap, relationer och leveranssäkerhet.

Vårt samlade träteam har stor erfarenhet av handel och produktion av trävaror..